MARTIN

Добре дошли!

Напред към -> Личната страница на Мартин М. Митов

Галерия М.М.Митов

Словото

 

Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:
Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води,
подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име.

(Пс. 22:1-3)